Psykiatriske poster halveres - gir bedre lønn til leger