Vil ha nytt reglement - uten sjekkliste for privatlivet