Brøt seg inn på HiA

Kastet stein gjennom vinduet og syklet avgårde med tyvegodset.