Næringssjefens tanker om å bruke store tomter som var tiltenkt næringslivet i Vennesla, til gudshus og nye menigheter, har fått meg til å tenke på hva det nye kulturhuset Kilden på Silokaia vil oppta av næringstomter. Alle er vi klar over at det nye kulturhuset vil skape en del nye arbeidsplasser, men mange av disse vil, når huset står ferdig, bli bemannet av mennesker som allerede i dag er ansatt innen teater— og musikklivet.I dag er det stor aktivitet rundt Silokaia, Lagmannsholmen og Fiskebrygga. Fiskebrygga og Fiskebasaren har allerede i dag for trange arbeidsforhold. De slåss om hver kvadratmeter mot bl.a. containerhavna på Lagmannsholmen. På Odderøya har også losbåtene og redningsskøyta sine baser. Hvor vil de bli liggende etter at kulturhuset er reist i 2010? Årlig ankommer også et par titalls cruiseskip Silokaia. Hvor skal de ligge? Videre er det flere bedrifter som har aktiviteter sammen med en stor sementfabrikk. Jeg har problemer med å se samvirket mellom alle disse aktivitetene etter 2010. Trafikalt virker det en smule kaotisk når alle skal over broa til Odderøya.Jeg vil utfordre fagfolka som steller med disse problemene om å gi oss vanlige borgere tanker om livet på Odderøya etter 2010.Kjell VilandKristiansand