• VÅTT: Regnet ser ut til å holde frem de nærmeste døgnene, noe som betyr flomfare i sør. FOTO: Arkiv

Flom, men ingen fare

Vassdrags— og energidirektoratet varsler flom på Sørlandet de nærmeste dagene. Men det blir trolig ingen femårsflom.