KRISTIANSAND: — Lokalt er vi veldig glade for å få regiontollstedet til Sørlandet. Etableringen vil bety en styrking av dagens tollsted i Kristiansand, og jeg vil tippe at antall ansatte vil kunne øke fra dagens 70 til opp mot 85.Det sier fungerende tolldistriktssjef Ove Eklind i Kristiansand tollsted.Det er ikke mer enn to år siden Drammen ble utpekt som tolldistriktssted for Buskerud, Vestfold og Telemark. Nå har imidlertid regjering og storting bestemte at også Aust- og Vest-Agder skal innlemmes i den nye tollregionen, og at hovedkontoret skal flyttes fra Drammen til Kristiansand. Utlyser direktørstilling

Om tre uker vil stillingen som regiondirektør for den nye tollregionen bli utlyst, og vedkommende vil bli ansatt før sommeren. Regiondirektørens første oppgave vil bli å lede en prosjektgruppe med representanter fra tollvesenets avdelinger i alle de fem berørte fylkene. Gruppen skal lage en plan for hvordan reorganiseringen av tollvesenet og flyttingen av arbeidsoppgaver skal gjennomføres. Til høsten vil også de andre lederstillingene bli utlyst og besatt, mens det nye regiontollstedet i Kristiansand formelt vil være etablert fra 1. januar 2004.- Hensikten med omleggingen og sammenslåingen er å spare penger og samordne administrative oppgaver. Vi ønsker med andre ord å ta ut stordriftsfordelene. Det vil derfor ikke være automatikk i at alle stillinger som forsvinner fra et tollsted, blir flyttet til et annet. Det kan også bli aktuelt at enkelte arbeidsoppgaver flyttes på sikt og ikke fra dag én, sier produksjonsdirektør Øystein Haraldsen i Toll- og avgiftsdirektoratet.Dersom Arendal tollsted legges ned som foreslått, skal dette etter planen skje senest innen utgangen av 2004. Misnøye i Drammen

Ifølge Drammens Tidende er det få eller ingen av de ansatte ved dagens distriktstollsted som ønsker å bli med på flyttelasset sørover. Disse vil imidlertid kunne få tilbud om jobb ved tollvesenet i Oslo eller i Toll- og avgiftsdirektoratet. Drammen tollsted vil uansett beholde over halvpartene av dagens arbeidstokk på 65.Regionavisen i Drammen viser ellers til at byen tapte mot Skien i kampen om å få administrasjonen i Helse Sør, og at regionkontoret til Statens vegvesens gikk til Arendal.torbjorn.witzoe@fedrelandsvennen.no