Fortsatt stor motstand mot å bli i Kristiansand

foto