Helsepolitikeren har selv hatt alvor­lig sykt barn. Nå krever han at kommu­nen snur.

foto