Julie (23) blir hyllet som den beste studenten på Befalsskolen