MGP-Kristian: – Søvn har det ikke blitt så mye av

foto