Stortingspolitiker fra Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan (KrF), mener det er viktig at kristne friskoler retter seg etter norske lover.  Stortingspolitiker fra Vest-Agder, Hans Fredrik Grøvan (KrF), mener det er viktig at kristne friskoler retter seg etter norske lover. Foto: Arkivfoto: Reidar Kollstad

Ber Samfundet gjøre som Likestillingsombudet vil