• Det bygges to firemannsboliger på Bråvann, her sett fra fremsiden. Den til høyre er flyttet inn i, den til venstre er under ferdigstillelse. FOTO: Vegard Damsgaard

Anklager utbygger etter konkurs

Utbygger Sør Bolig stoppet utbetalingene til byggfirmaet Viking Bygg Sør, som nå har gått konkurs. Eieren er forbannet.