• Styreleder Kjell Nordstokke siterte David og spurte: "Hvor skal min hjelp komme fra?" Hjelpen kom fra en forsamling som ville ha det fredelig. FOTO: Bjørn Marrkussen

Ingen debatt om Myhres avgang

Det var satt av en time til redegjørelse og debatt om Audun Myhres avgang. Alt var over på 35 rolige minutter — uten debatt.