• Her er Freddy Kalas under generalprøven til Melodi Grand Prix. FOTO: B e, Torstein

Ringes ned av fulle damer

Etter Melodi Grand Prix har det blitt telefonstorm til Søgne-mannen.