• Svein Torje Ljøstad og Kenneth Nordahl brukte rifle for å få bort isen som truet fylkesveien i Froland. FOTO: Ernest Bowarva

Skjøt fylkesveien sikker

Brukte rifle for å fjerne istapper som truet trafikken.