Seks evakuert etter husbrann

Ved 08-tiden lørdag fikk politiet melding om brann i Bispegra i Kristiansand.