• Et leirras stenger nordgående kjørebane på E18 i Kobbervikdalen sør for Drammen. Store mengder med jord, stein og trær har rast ned fra fjellsiden rett før avkjørselen til Drammen. Hele veibanen er forskjøvet av de kraftige jordmassene. Sydgående løp er stengt i ett felt. FOTO: Scanpix

E18 delvis åpen igjen etter leirras

Nærmere åtte timer etter leirraset utenfor Drammen, kunne ett av feltene på E18 åpnes igjen.