• IKKE KONTROLL: Psykiater Olav Espegren har konkludert med at tiltalte ikke hadde kontroll over sine handlinger. (Foto: Arkivfoto)

Espegrens konklusjoner avvist

Psykiater Olav Espegren mener den tiltalte etter Songdalendrapet ikke er strafferettslig tilregnelig. Men Den rettsmedisinske kommisjon nekter å godkjenne konklusjonen.