• - POSITIVT: Billigere transport, mer trafikksikkert og mer miljøvennlig er noen av godene som omtales i forbindelse med at Jernbaneverket nå vil prioritere Sørlandsbanen. ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND FOTO: Lars Hoen

Nå skal Sørlands-banen prioriteres

Jernbaneverket vil at Sørlandsbanen skal prioriteres først av alle landets banestrekninger. Det betyr bedre tider både for passasjerer og gods.