Pirelli Benestad skyldig i flere lovbrudd

Sexolog Esben Esther Pirelli Benestad får påpakning fra Statens Helsetilsyn, etter det tilsynet mener bevisst lureri.