• FOTO: Scanpix

Storkontroll av byggebransjen

Skatteetaten og Arbeidstilsynet foretar nå en omfattende kontroll av byggebransjen i fem fylker fra Buskerud til Vest-Agder.