Asylsøker drapstruet ansatte ved asylmottak

Asylsøkeren (22) skulle skyte de ansatte, sette fyr på hele asylmottaket, og så skyte seg selv.