• De to ansatte i Inclub Martin Johanessen og Camilla Langeland fortviler over rusrykter som knytter seg til den kommunale ungdomsskubben. Leder av Barne- og ungdomsrådet Jens Homestad (t.h.) mener det nå tas ordentlig tak i de utfordringene klubben har. FOTO: Jarle R. Martinsen

Rammet av rusrykter

Fra talerstolen i Mandal bystyre ble den kommunale ungdomsklubben kalt et "rekrutteringssted for rus". Nå slår Inclub tilbake.