2564 arbeidsledige i Vest-Agder

Det er 2564 arbeidsledige personer i Vest-Agder. Den største andelen av disse befinner seg innen industribransjen.