• Det er dekket helt til venstre i bildet som ikke skal brukes til vanlige personbiler. FOTO: Color Line, Anders Martinsen Fotografer

Beroliger redde bilister

I flere debatter på fvn.no de siste dagene har bilister stilt spørsmål om hvorvidt bilene vil bli utsatt for sjøsprøyt på dekket Superspeed.