Mest vold på Agder

En oversikt fra Statistisk Sentralbyrå viser at det er flere tilfeller av vold i Agder-fylkene enn i resten av landet.