• IKKE ENIG: Språkdirektør Sylfest Lomheim var med i arbeidet med den nye oversettelsen av Det nye testamentet som kom i 2005. Han er uenig i at "helvete" skal ut av den endelige ovesettelsen av Bibelen som kommer i 2010.Foto: Kjartan Bjelland (arkiv)

Vil ha «helvete»

Styreleder i Bibelselskapet åpner for å erstatte «helvete» i den nye oversettelsen av Bibelen. Men språkdirektør Sylfest Lomheim vil beholde det.