KRISTIANSAND Selskapet, som er heleid av Kristiansand kommune, skulle ha 41 millioner kroner for å drive bomstasjonene rundt Kristiansand i fire år fra nyttår. HALVPARTEN.

Trønderske Vegamot AS fikk tilslaget av Statens vegvesen. Dette selskapet skulle ikke ha mer enn vel halvparten, 19 millioner.Styreleder i Agder Bomdrift, Erna Mikalsen Larsen, avviser at Agder Bomdrift er dyrt og ineffektivt. Hun mener Vegamot leverte et ekstremt lavt anbud, og hun viser til at den tredje konkurrenten lå nokså nær Agder Bomdrift, som i dag drifter bomstasjonene i Grimstad, Gjerstad og Setesdalen. KLAGET.

Erna Mikalsen Larsen og styret i Agder Bomdrift følte seg forbigått av Vegamot — og mente hele anbudsrunden ble feil. De klaget saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofu) og påsto at Vegamots anbud måtte avvises som unormalt lavt, at Vegamot var offentlig subsidiert og at selskapet hadde informasjon de andre anbyderne ikke hadde. Alt dette avvises av Kofu, som kun gir Agder Bomdrift rett på ett punkt, at veivesenet skulle ha begrunnet avgjørelsen bedre. Erna M. Larsen sier Agder Bomdrift nå vil gjennomgå sine løsninger for å se om det kan drives billigere. ODD I.R. ULEBERG