• FOTO: HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

Forbud mot pinneraketter halverte skadene

Men foreløpig vil hverken brannvesenet eller fylkeslegen snakke om totalforbud av fyrverkeri.