- De fikk til dels grov kjeft

Studenter fra Ansgar bibelskole som delte ut spørreundersøkelsen til bilister på inn –og utfartsveiene til Kristiansand i dag, fikk til dels grov kjeft av bilistene.