• Politimester Bjørn Hareide (t.v) blir bedt om å gi Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland en oppryddende orientering om bevilgning av penger til Agder-politiet. FOTO: Torstein Øen

Ordføreren vil ha full oppklaring

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (KrF) vil ha en oppklaringsrunde med politimester Bjørn Hareide om 23 millioner kroner.