Tajik alene på kritthvitt storting

Arbeiderpartiets Nadia Tajik blir etter alt og dømme den eneste stortingsrepresentanten med innvandrerbakgrunn.