• FOTO: JOHS. BJØRKELI

Bygland-gaupa skutt

Jaktlaget til Gunnar Haugå (26) i Bygland hadde 13 gauper på samvittigheten da Gunnar skjøt sin første gaupe ved Gakkestad søndag.