• HELT FULLT: SiA har kun boliger til 10-12 prosent av studentene. Boligansvarlig Per Kåre Selle jobber med en nødløsning for de som står uten tak over hodet. FOTO: Arkiv (Fvn-montasje)

Tilbyr nødboliger til studenter

Leiemarkedet i Kristiansand er sprengt, og SiA har ingen ledige studentboliger. Nå tilbyr de nødinnkvartering til studenter.