Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med at VAS ønsker å bli et røykfritt sykehus. Hensikten med undersøkelsen var å få vite noe om røykevaner, passiv røyking og hvor mange som ønsker hjelp til å slutte og røyke. 17 prosent av de ansatte røyker daglig, og fire prosent ukentlig. Av de som røyker, svarer 70 prosent at de røyker i arbeidstiden, og de fleste tar sine drag i lunsjen. Over halvparten av de som røyker på jobb, sier at de vil klare seg greit uten røyk i arbeidstiden. Halvparten av de som røyker sier også at de ønsker å slutte. 90 prosent av de ansatte svarer at de ikke er utsatt for eller plaget av tobakksrøyk fra andre på arbeidsplassen. Åtte prosent (95 personer) sier likevel at de er plaget av andres røyking. 1262 ansatte har svart, og det ble sendt ut 2900 spørreskjema.