MANDAL: Bakgrunnen for trusselen er først og fremst at det ikke er tinglyst felles adkomst for de tre naboeiendommene i krysset F. Nansenvei — Gustav Vigelandsvei, men det mangler også en del formalia før det kan gis brukstillatelse for de tre forretningene.Teknisk etat har satt fredag 23. februar som siste frist for å få tinglyst avtalen. Hvis ikke fristen holdes, truer etaten med å stoppe byggearbeidene og be bygningsrådet vurdere dagmulkter.På konkurseiendommen som Sparebanken Sør har overtatt, er Kjøkkensenteret åpnet uten brukstillatelse for lokalene. Teknisk etat har ikke mottatt søknad om ansvarsrett for det videre byggearbeidet på tomta. Dessuten er det verken laget fortau eller lekeplass. Det påpekes også at garasjeanlegget ikke må tas i bruk før det er montert ventilasjonsanlegg.- Jeg synes truslene til teknisk etat er unødig ordbruk og tror det forteller mest om etaten. Inntrykket er at teknisk etat opptrer som diktator i stedet for å legge opp til samarbeid. På min eiendom tør jeg påstå at det bare er bagateller som gjenstår før alt er klart, sier Roy Michaelsen, som eier Rema- og bensinstasjonbygget.Michaelsen uttaler at avtalen om felles adkomst ble undertegnet av alle parter samt kommunen som grunneier i mai i fjor, men ble stoppet av sorenskriverkontoret fordi de tre involverte firmaene manglet foretaksnummer i dokumentene.- Det forbauser at rådmannen som utdannet jurist ikke sjekket at alle formalia var i orden før dokumentene ble sendt til sorenskriverkontoret. Jeg har gitt fra meg rettigheter til de to andre eiendommene mot å kunne flytte parkeringsplasser og regner med at de to andre står på avtalen vi har inngått. Tinglysingen haster ikke spesielt for meg. Egentlig er ikke saken vanskeligere enn hvem som skal betale åtte kroner for å kjøpe et tinglysingsdokument, sier Michaelsen.Michaelsen sier han synes det er hyggelig å registrere at teknisk etat ikke er kommet med like sterke trusler til naboen som han selv fikk. Det har forbauset ham adskillig mer å registrere at en annen forretning som ble bygd ut samtidig med bensinstasjonen på Vestnes, ikke fikk samme krav til parkeringsplasser og fortau.- Det kan være vanskelig å kommunisere med teknisk etat når de involverte kan være lite tilgjengelige. Men jeg sitter tilbake med at de må ha god tid når etaten har sendt 17 brev om en vaskeport og levert saken til Fylkesmannen to ganger til tross for at klagen ble levert et halvt år for sent og ble avvist av alle, sier Michaelsen.