MANDAL: Det sier daglig leder Bjarne Roland i kristiansandsfirmaet Løfte— og Transportteknikk etter at Biltilsynet den siste tiden har knepet 70-80 vogntog med dårlig sikring.Roland som driver opplæring innen sikring av last, mener i første rekke det er Vegdirektoratet og Statens vegvesen som har forsømt seg.- Trailersjåfører og transportører har snaut visst om dette regelverket. Når så kontrollørene ikke følger opp et elleve år gammelt regelverk blir det fullstendig galt å skyve alt ansvaret over på vogntogsjåførene, sier Roland. Han forstår godt at sjåfører og vanlige folk synes regelverket er svært uklart for hvordan lastestroppene skal festes.- Enkelt forklart skal lastestroppene festes på en måte slik at de ikke kan løsne. Hvordan dette gjøres blir opp til den enkelte transportør, og det finnes stropper på markedet som har den nødvendige sikringskroken, sier Roland. På grunn av et uklart regelverk mener Roland at sjåførene i dag blir lært opp i sikring av last på feil grunnlag. Det var Roland selv som ba Statens vegvesen kontrollere hvordan vogntogene hadde sikret lasten.