Både Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandsparken Næringsforening og NHO Agder stiller seg bak kravet om å droppe bommer rundt Sørlandsparken. I stedet foreslår de bom ved fylkesgrensa og ved Timeneskrysset. Her fra Timenesbakken.

KRISTIANSAND: — Vi vil gjerne ha på plass en bymiljøavtale. Det mener vi vil være bra for å løse mange av de utfordringene vi har. Men vi kan ikke lage en avtale som vil begrense næringsvirksomheten i regionen. Derfor spiller vi inn denne løsningen, sier Trond Madsen, seniorrådgiver i NHO Agder.

Hvor de nye bommene skal stå er et av de store spørsmålene når dagens bompengeperiode skal erstattes av en ny bymiljøavtale. Tre av de åtte nye bommene som er foreslått, skal komme rundt Sørlandsparken.

Men i et innspill fra fem sentrale næringsorganisasjoner, kommer et nytt forslag:

• De tre bomstasjonene rundt Sørlandsparken droppes og erstattes med to bomstasjoner på E 18. • Den ene av disse to blir plassert på fylkesgrensa og tar betaling for biler som kjører i retning Kristiansand. Den andre blir plassert ved Timeneskrysset og tar betalt for biler som kjører i retning Lillesand.

Har du fått med deg disse sakene om bompenger?

Stiller seg bak

Både Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandsparken Næringsforening og NHO Agder stiller seg bak kravet om at bommene øst i Kristiansand må plasseres på E 18 og ikke rundt Sørlandsparken.

Trond Madsen (NHO Agder). Foto: Tormod Flem Vegge

De mener at hvis man først skal snakke om rettferdig fordeling, er det naturlig å droppe Sørlandsparken.— Hvis man legger bommene ved innfartsårene til Sørlandsparken, får du en konkurransevriding mot andre virksomheter i samme område. Derfor spiller vi inn om ikke dette blir en bedre løsning. Den vil fange opp all trafikk til Sørlandsparken og samtidig unngår vi konkurransevriding, sier Trond Madsen.

De mener at ved å legge bommene ved Timenes og fylkesgrensa, fanger man også opp trafikk til annen næringsvirksomhet som Ikea og Dyreparken. De slipper unna hvis kun Sørlandsparken får bom.

Ikea

Forslaget om bomstasjoner rundt Sørlandsparken har også vekket reaksjoner i Kristiansand bystyre. Det er der bymiljøavtalen skal vedtas. KrF vil ha svar på hvorfor ikke Ikea får bom.

Grete Kvelland Skaara (KrF). Foto: Kjartan Bjelland

— Vi ønsker en mer rettferdig fordeling av bommene, men da må vi også ha svar på hvorfor det kun er Sørlandsparken vest som blir rammet og ikke Sørlandsparken øst. Så får vi komme tilbake til hva vi gjør når vi får det svaret, sier Grete Kvelland Skaara, gruppeleder i KrF.Skal man legge en bom ved Ikea, må saken opp til politisk behandling i Lillesand. Ifølge ordfører Arne Thomassen (H) har det ikke vært noe tema der, og han synes heller ikke det er noen god idé.

— Dette er en regional bedrift og det er kun de som ligger i dette området. Det virker spesielt med en bom kun til denne bedriften, sier Thomassen.

Trond Madsen i NHO mener KrFs innspill blir ivaretatt hvis de går for deres forslag om to bommer på E 18.

Både Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandsparken Næringsforening og NHO Agder stiller seg bak kravet om å droppe bommer rundt Sørlandsparken. I stedet foreslår de bom ved fylkesgrensa og ved Timeneskrysset. Her fra Timenesbakken.

Utredes

Jo Viljam Drivdal er prosjektleder for bymiljøavtalen. Han har registrert innspillet fra næringsaktørene.

— Dette har ikke vært diskutert tidligere. Men vi registrerer innspillet og vil se på det i den runden som følger etter høringen, sier han.