• KrF i Kristiansand vil ha svar på hvorfor det ikke er foreslått bommer inn til Ikea, men kun Sørlandsparken. Næringslivet mener man må droppe bommer rundt Sørlandsparken og i stedet legge to bommer langs E 18. En ved fylkesgrensa og en ved Timeneskrysset. FOTO: Kjartan Bjelland

Sier nei til bom rundt Sørlandsparken - ber om bom ved fylkesgrensa i stedet

Forslaget om bomstasjoner rundt Sørlandsparken vekker sterke reaksjoner. Næringslivet går nå sammen og krever at de i stedet blir lagt til E 18, mens KrF i Kristiansand åpner for bom inn til Ikea.