• Inspektør Steinar Eidsheim (til venstre) og inspektør Kjetil Iglebæk kontrollerer tunge kjøretøy ved Rige kontrollstasjon i Kristiansand. 1. januar i år ble det innført nye rutiner, som medfører at alle tunge kjøretøy skal ha bompengebrikke. Dermed kontrolleres også gyldighetene av denne under rutinekontroller utført av mannskap fra Statens vegvesen. FOTO: Reidar Kollstad

45 sjåfører fikk 8000 kroner hver i bot

Veivesenet ga 360.000 kroner i bøter under en bombrikkeaksjon på Sørlandet. Agder bomdrift reagerer på at flere av sjåførene fikk bot, selv om de hadde betalt bompengefakturaen.