• Enkelte bilister skylder bompengeselskapene på Sørlandet titusenvis av kroner på grunn av ubetalte passeringer i bomringene. Bildet er fra Vesterveien, som er et av de mest trafikkerte passeringspunktene i bomringen i Kristiansand. FOTO: Tormod Flem Vegge

Snylter for millioner i bomringene på Sørlandet

Det snyltes årlig for store summer i bomstasjonene i Vest— og Aust-Agder. Bare i fjor ble det sendt ut inkassovarsler på til sammen 26,4 millioner til bilister som ikke hadde gjort opp for seg.