• HØYTEKNOLOGI: Trygve Eidet, teknologidirektør i bedriften Tegma, fortalte om sin bedrift under næringslivskonferansen i Buen torsdag. FOTO: Jarle R. Martinsen

Omdanner eksosvarme til strøm

Bilindustrien må få ned drivsstofforbruket. Kristiansandsbedriften Tegma forsker på hvordan eksosvarme kan utnyttes bedre.