Til sykehus etter mopedulykke

En mopedist er kjørt til sykehus etter å ha kollidert med en bil på Hånes.