Boreleder Bahei Osman er i gang med å sjekke grunnen der en tunnel kan komme. Mandag var han i gang på Dalane. Etter nyttår starter undersøkelsene i Otra. Boreleder Bahei Osman er i gang med å sjekke grunnen der en tunnel kan komme. Mandag var han i gang på Dalane. Etter nyttår starter undersøkelsene i Otra. Foto: Kjartan Bjelland

Kan bli utsatt med flere år hvis tunnel ikke er mulig