Mange av veistrekningene som Nye veier bygger i Agder går i områder med knauser og fjell. Kvikkleiere utgjør derfor ikke noe stort problem for veibygging i landsdelen. Her fra Dyredalen på E 39 mellom Kristiansand og Mandal. Mange av veistrekningene som Nye veier bygger i Agder går i områder med knauser og fjell. Kvikkleiere utgjør derfor ikke noe stort problem for veibygging i landsdelen. Her fra Dyredalen på E 39 mellom Kristiansand og Mandal. Foto: Jarle Martinsen

Sjekker alle strekninger for kvikkleire