AGDER: Det har forsker May-Linda Magnussen fra Agderforskning funnet ut i arbeidet med et kapittel til en ny bok om likestillingen på Sørlandet.

— Vi er blitt bedre på tre viktige punkter: Barnehagedekning, kvinners utdanning og kvinners yrkesaktivitet. Det ser lovende ut for landsdelen, sier Magnussen.

magnussen2.jpg Foto: Tore André Baardsen

Forskeren har sett på utviklingen de siste ti årene. I Vest-Agder har barnehagedekningen for ett — og toåringer steget fra 28,8 prosent i 2001 til 72,1 prosent i 2012. I Aust-Agder har dekningen økt fra 29,9 prosent til 71,2 prosent i samme periode. Barnehagetilbudet har også blitt bedre for de mellom tre og fem år, tilsvarende tall for denne gruppen har steget fra 74,9 til 96,1 prosent i Vest-Agder og fra 72, 6 til 96,6 prosent i Aust-Agder.

Tar innpå

— Dette er spesielt hyggelig, fordi det er et resultat av en politisk villet utvikling. Det er takket være kommunenes innsats, i samarbeid med private aktører, at antall barnehageplasser har blitt flere de siste ti årene. Her har vi nesten visket vekk forskjellene mellom Agder og resten av landet, påpeker Magnussen.

— Godt barnehagetilbud er spesielt viktig fordi det tilrettelegger for at kvinner kan øke yrkesaktiviteten sin. Vi ser at den har gått opp for sørlandske kvinner de siste ti årene, det er både flere kvinner i arbeidsstyrken, og flere som har økt arbeidstiden sin, supplerer forskeren.

Økningen av antall yrkesaktive kvinner og kvinner med høyere utdanning er en utvikling man også ser i resten av landet.

— Det følger en nasjonal tendens. Mens menn har redusert arbeidstiden sin fra 1971 og frem til i dag, og flere av dem har kuttet ned på overtid, har kvinner økt arbeidstiden. Kvinner som har høyere utdanning jobber også mer enn andre kvinner. Likestilling i arbeids- og familielivet handler om å få mer balanse mellom menns og kvinners lønnede og ulønnede arbeid, og vi beveger oss i riktig retning, sier hun.

Ikke bare rosenrødt

Men det er fremdeles en del å gå på når det gjelder den regionale likestillingsfronten. Alt er ikke rosenrødt. Menn velger fremdeles de lengste utdanningene, og kvinner er fortsatt underrepresentert i kommunestyrene i landet. Ikke minst på Sørlandet (se egen tabell).

— Det er ikke sånn at man kan lene seg tilbake, selv om kvinneandelen i kommunestyrene går opp det ene året, så betyr det ikke at da er jobben gjort. Vi må ha kontinuerlig fokus for å snu skjevhetene, sier Magnussen.

— Men er vi ikke lenger likestillingssinken blant landsdelene?

— Jo, sammenlignet med de andre fylkene så er vi fortsatt det. Vi burde forbedret oss enda mer for å ta innpå resten av landet. Men ting går i riktig retning. Sørlandet er i dag definitivt en mer likestilt landsdel enn for ti år siden, selv om det fortsatt er et langt lerret å bleke, for eksempel når vi ser på den politiske arenaen, sier Magnussen.