• Stor barnehageøkning: Agder-fylkene pleide å ligge på bunn i målinger som tok for seg barnehagedekningen i landet for ti år siden. Men utbyggingen av nye barnehager har vært enorm på Sørlandet de siste årene. Privatbarnehagen Liantjønn i Kristiansand, (bildet) ble etablert i 2005. FOTO: Jon Anders Skau

- Sørlandet er i dag definitivt mer likestilt enn for ti år siden

Noe har skjedd med landsdelen det siste tiåret.