• LIV I KOMMUNELOKALET: Arnhild Egeland har to fulle bunadskurs til høsten, og i kjelleren på det gamle kommunelokalet på Frikstad venter seks vever på nye hobbyveversker.

Begynte med stenografi, avsluttet med data

Mye har skjedd siden Arnhild Egeland begynte på formannskapskontoret i Kristiansand i1965.