• Camilla Dunsæd FOTO: Tore André Baardsen

Støttes av styrelederen

Styreleder ved Sørlandet sykehus, Camilla Bruno Dunsæd, deler mange av visjonene til sin lestleder Jan Oddvar Skisland og fylkesordfører Bjørgulf Sverdrup Lund, men mener det ligger langt fram i tid å realisere dem