• Sportslig leder: På kontoret på NOV på Dvergsnes forteller Jørgen B. Johansen om arbeid og gleder i Kristiansand Gladiators.

– Tenk på hva idrett betyr for oss!

Gladiator-leder Jørgen B. Johansen mener at det beste med å bo på Sørlandet er det rolige tempoet og evnen til å ta vare på familie og fritid.